Viveka Lidström

About

 
 
IMG_3237-3.jpg
 
 
 

Jag arbetar inom den del av samhällsbyggande som hanterar vattenrelaterade frågor. Rent dricksvatten i kranen, plats för dagvatten och skyfall, va-teknisk infrastruktur i form av blå/grå/gröna lösningar är arbetsfältet sedan 25 år. Med en Teknisk Licentiat examen från VA-teknik LTH i ryggen har uppgifterna varierat. Det har varit allt från strategiska planeringsfrågor inom kommunal verksamhet, undervisning på högskolor runt om i Sverige till utredande och senior konsult inom VA-teknik. Vattenfrågan är alltid lika viktig att belysa oavsett hur man ser på den – och för detta har jag ett starkt engagemang!
 

 
 

 

TJÄNSTER

VA-utredningar & dagvattenutredningar. 

Övergripande strategiska VA-utredningar.

Undervisning i grundläggande VA-teknik på högskolenivå.

 Undervisning i hydromekanik på högskolenivå.

 Granskning av VA-utredning och förprojektering.

 

KONTAKT

Ring mig:
+46 070 547 54 69

Skriv ett mail:
viveka@vivekalidstrom.se

Viveka Lidström
Krapperupsgatan 22
216 22 Limhamn

 

 
 




©2018